Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Contoh Pranatacara Manten Bahasa Jawa Singkat dan Rinci

Contoh Pranatacara Manten Bahasa Jawa - Pada beberapa kesempatan yang lalu sudah saya jelaskan panjang lebar mengenai pranatacara bahasa jawa. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah pranatacara manten dalam bahasa jawa.

Contoh Pranatacara Manten Bahasa Jawa

Jika kebetulan teman-teman masih memiliki rasa grogi pada saat berbicara di depan umum, maka teman-teman bisa membaca beberapa tips ampuh agar tidak grogi pada saat berbicara di depan umum.

Pranatacara Manten Bahasa Jawa


Adapun dalam melakukan penyampian pranatacara manten bahasa jawa, Anda tidak menghalangi pandangan para tamu undangan terhadap kedua mempelai kemanten.

Kenapa demikian?

Karena sebagai pembawa acara Anda harus benar-benar profesional dalam menunjukkan kredibilitas Anda sebagai pembawa acara manten bahasa jawa tersebut.

Baca: Contoh sambutan ketua panitia singkat dan formal

Teks Pranatacara Manten Bahasa Jawa


Assalamualaikum, wr, wb..

Dumateng poro alim ulama, sesepuh soho binisepuh ingkang tansah kulo hurmati lan kulo to'ati.
Dumateng kemanten kekalih inggih meniko mas Syafiudin lan Mbak Bilqis ingkang berbahagia.
Dumateng Bapak Shohibul Hajjah sekeluarga ingkang kulo hurmati.
Lan dumateng poro pengiring saking kemanten estri ingkang kawulo hurmati.

Sepindah, monggoh kulo lan panjengan sedoyo sami muji syukur dateng Allah SWT. Dene punopo kulo lan panjenengan sedoyo saget makempal ing ndalem acara temu manten meniko kanti keadaan sehat wal afiyat. Amiin..

Kaping kalih, sholawat lan salam Allah, mugi tetep katur kunjuk dumateng junjungan kito, inggih meniko kanjeng nabi Muhammad SAW.

Kaping tigo, kulo teng mriki selaku pranatacara manten, mboten perlu anggenioun kulo matur katah wicantenan. Pramilo monngoh kito buka acara ing ndalem sonten meniko kanti waosan fatihah. Kanthi harapan mugi-mugi acara milai awal ngantos akhir saget berjalan kelawan lancar.

Al-fatihah..

Kangge acara selajingipun inggih meniko pewaosan ayat suci Al-Qur'an ingkang bade dipun waos kalian ustad Lukman. Dumateng panjenenganipun wekdal soho panggenan kulo sumangga'aken.

Mekaten kolo wau, pewaosan ayat suci Al-Qur'an ingkang sampun dipun waos. Mugi saget beto barokah dumateng kito sedoyo. Amiin.

Acara ingkang selajengipun, inggih meniko penyerahan saking pihak kemanten estri, dumateng perwakilan saking manten estri, wekdal lan panggenan kulo sumangga'aken.

Mekaten kolo wau, sambutan penyerahan ingkang sampun dipun sampeaken. Mugi saget beto kemanfaatan kengge kemanten kekaleh.

Hadirin ingkang kulo hurmati..

Kangge acara selajengipun inggih puniko sambutan penerimaan saking pihak kemanten jaler, dalam hal meniko badhe dipun sampeaken kalian Kiai Syafik saking Sidoarjo.

Ananging, sak derengipun sambutan meniko dipun sampeaken, kulo teng mriki selaku pembawa acara atawi pranatacara. Mbok menawi mulai awal ngantos akhir wonten pinten-pinten perkawis ingkang kirang nyeceki dumateng manah panjenengan sedoyo, kulo nyuwun agungipun pangapunten.

Saking kulo pribadi, kulo akhiri.

Wassalamualaikum, wr, wb..

Dumateng Kiai Syafik saking Sidoarjo, wekdal soho panggenan kulo sumangga'aken..

Demikian contoh pranatacara manten bahasa jawa singkat yang dapat saya bagikan kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan referensi pidato dari Strukturpola